Liito-orava ei estä Tampereen raitiotien varikkoaluetta

“Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi luvan poiketa liito-oravan suojelumääräyksistä Tampereen raitiotien varikkoalueella.”

” Poikkeusluvan perusteluina ovat muun tyydyttävän ratkaisun puuttuminen, liito-oravan suotuisan suojelun tason säilyminen ja erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, kertoo ylitarkastaja Marja-Liisa Pitkänen Pirkanmaan ely-keskuksesta.”

http://www.aamulehti.fi/Pirkanmaa/1195011465531/artikkeli/liito-orava+ei+esta+tampereen+raitiotien+varikkoaluetta+kauhakorvessa+ely-keskus+hyvaksyy.html